Service

Förutsättningen för ett väl fungerande filter avgörs av servicegraden. Vårt serviceprogram för självrensande automatfilter innebär att enheten demonteras, rengörs, kontrolleras visuellt och slitdelar byts ut. Proceduren avslutas alltid med en funktionskontroll. Efter avslutad service skrivs en servicerapport som lämnas till kund. Rapporten är lämplig att hänvisa till vid framtida servicetillfällen.

Fördelarna med kvalificerad service visar sig genom att filtret håller den beräknade funktionsnivån och att samma filter inte orsakar onödiga driftstörningar med extrakostnader som följd.

För att hålla nere servicekostnaderna för dig som kund planerar vi in serviceresor inom samma region och tidsrymd. Vi ringer helt enkelt upp dig när vi vet att det börjar bli dags att se över filtren och hör oss för om servicebehovet. Det går givetvis bra att kontakta oss direkt för att ställa frågor och beställa en servicetekniker.


Kontakta oss om service

Telefon: +46 (0) 303-20 87 00
Telefax: +46 (0) 303-20 87 01

E-post: info@metodsvets.se (Vi svarar på e-post inom ett dygn)

Har du några frågor?

Tveka inte att höra av dig om du har frågor om vår verksamhet eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.
"Vilka uppgifter behöver ni för att kunna utföra service på mitt filter?"
"För att kunna utföra en så snabb och komplett service som möjligt är det bra att få så mycket information före:
•    Namn och typ av filter
•    Tillverknings år/ Tillverkningsnummer
•    Beskrivning av vilket fel ni har på filtret eller om det är service
•    Vilket media ni filtrerar
•    Avskiljningsgrad
•    Vilket styrsystem har filtret (El, Hydrauliskt, Annat)
•    Övrig information/önskemål som ni tycker är viktig
"
Läs mer vanliga frågor


Metodsvets Filter i Kungälv AB, Helgonagatan 13, S-442 41 Kungälv, Sverige.

LEGOTILLVERKNING TRYCKKÄRL FILTER SERVICE